Din tryghed er vores ansvar!

Bemærk, at vi hos Firstdate.com går meget højt op i, at alle medlemmer opfører sig pænt og venligt over for andre medlemmer.

Vi accepterer ikke, at et medlem udsættes for noget anstødeligt eller såkaldt “abuse”. Hvis det mod forventning skulle ske, skal du anmelde det med det samme, så vi kan gøre noget af hensyn til alle medlemmers tryghed og sikkerhed. Vi accepterer ikke billeder med anstødeligt eller pornografisk indhold. Profiler, som indeholder sådant materiale, eller medlemmer, der generer andre medlemmer, slettes. Firstdate afgør alene, hvad der anses som pornografisk eller anstødeligt.

Som du sikkert godt kan forstå, er vi nødt til at fralægge os ethvert ansvar for alt, som ligger uden for vores kontrol. Det er op til det enkelte medlem at udvise sund fornuft. Det kan også ske, at tjenesten lukkes midlertidigt på grund af tekniske årsager, som ligger uden for vores kontrol. Læs også informationen under rubrikken “Vigtigt at tænke på”.

Bemærk, at når du registrerer dig som medlem på vores websted, accepterer du samtlige Vilkår for anvendelse (”vilkår”). Vilkårene kan ændres til enhver tid. Sådanne ændringer eller tillæg træder i kraft inden for rimelig tid efter, at Firstdate har givet meddelelse herom til den email adresse, du har oplyst over for Firstdate. Vilkårene findes også under rubrikken ”Information” på webstedet. Du bør af og til besøge siden for at holde dig ajour med ændringerne. Ved fortsat at anvende tjenesterne på vores websted accepterer du de ændringer eller tillæg, der foretages i vilkårene.

Firstdate forbeholder sig ret til at foretage ændringer og korrigeringer, forandre, inddrafe eller fjerne ethvert aspekt af hjemmesiden eller tjenester, som er tilgængelige via siden, deriblant din adgang til den. Du finder yderligere oplysninger om Firstdate under rubrikken ”Om Firstdate” på webstedet.

1. Vilkår for anvendelse

1. Ved at registrere dig som medlem accepterer du Firstdates vilkår for anvendelse. Hvis du ikke overholder vilkårene for anvendelse (”aftalebrud”) har Firstdate ret til, når som helst og med omgående virkning, at ophæve dit medlemskab. Firstdate vil i så fald refundere forudbetalte beløb, minus de omkostninger Firstdate har haft i forbindelse med aftalebruddet. Meddelelse om ophævelse med omgående virkning sendes til den e-mail-adresse, du har oplyst over for Firstdate.

2. Du skal være fyldt 18 år for at kunne registrere dig som medlem og opnå retten til at bruge Firstdates websted. Ved at godkende disse vilkår garanterer du, at du er mindst 18 år gammel og bemyndiget til at indgå denne aftale.

3. Som bruger af vores websted garanterer du, at samtlige oplysninger og billeder, du sender til vores websted, tilhører dig, samt at alle oplysninger er sande, korrekte og ajourførte.

4. Firstdate påtager sig ikke på nogen måde ansvar for indsendt og offentliggjort information. Firstdate påtager sig heller ikke noget ansvar for forkert eller manglende indhold i annoncer eller for skader på grund af indhold i annoncer, som overføres via vores websted, uanset hvordan overførslen sker.

5. Firstdate påtager sig intet ansvar for de kontakter, der knyttes, eller de møder der finder sted via vores websted.

6. Som bruger af vores websted er du klar over, at offentliggjorte annoncer med billeder og oplysninger på webstedet kan kopieres og spredes uden for dette websted.

7. Firstdate accepterer ikke, at brugere af vores websted udsættes for noget, der kan opfattes som upassende, anstødeligt eller krænkende. Annoncer med sådant indhold eller indhold, som på nogen måde kan skade Firstdate, fjernes med det samme. Firstdate afgør alene, hvad der anses som anstødeligt, upassende eller krænkende. Hvis du som bruger skulle bemærke noget indhold på dette websted, der kan opfattes som upassende, anstødeligt eller krænkende, bedes du omgående anmelde det via vores abuse-formular eller kontakte os . Webstedet kan fra tid til anden være utilgængelig af tekniske årsager. Firstdate påtager sig på ingen måde ansvar for dette, det være sig over for dig som bruger eller over for tredjepart.

8. Al anvendelse af dette websted sker for egen risiko. Webstedet tilvejebringes som det er og forefindes, og vi giver ingen garantier for fejl, tilgængelighed, tilpasning til specifikke formål eller overtrædelse af tredjeparts rettigheder.

9. Downloading/uploading af materiale fra/til vores websted sker for egen risiko, og du har selv ansvaret for, om dette skader din computer eller medfører, at du mister data.

10. Webstedet samt dets indhold (inklusive varemærker og sponserede annoncer) og software er beskyttet af lovgivning om ophavsret, varemærker, patent eller anden lovgivning om immaterielle rettigheder. Brugere må ikke på nogen måde ændre, distribuere eller videregive sådant beskyttet materiale.

11. Du skal selv have ophavsretten til alle de fotografier og billeder, du bruger, eller sørge for at indhente ophavsretsindehaverens samtykke til at bruge billederne/fotografierne. Måtte Firstdate af tredjemand blive mødt med krav af enhver art som følge af dine manglende rettigheder, forbeholdes det at gøre dig ansvarlig, uanset om du måtte være i god tro.

2. Betalingsvilkår

12. Betaling for annoncer, der fjernes på grund af anstødeligt/upassende/krænkende indhold i henhold til punkt 8 ovenfor, refunderes ikke.

13.Vi stræber efter at holde meget lave priser, og du finder alle priser på vores betalingsside.

14. Du kan betale dit medlemsgebyr med kreditkort. Standardperioden er per måned, men du kan også vælge at betale per kvartal, halvår eller helår afhængigt af valgt betalingsmåde. Også andre perioder kan forekomme i forbindelse med kampagner.

15. Hvis du vil afslutte dit medlemskab, kan du enten lade din profil være inaktiv, hvorved dit medlemskab automatisk fjernes efter tolv (12) måneder, eller også kan du vælge at framelde dig ved at gå ind på ”Spørgsmål og svar ” i menuen til venstre på webstedet. Længst nede på siden finder du en knap, hvor du kan framelde dig. Bemærk, at ved framelding eller inaktivering af din profil udbetales eventuelle tilgodehavender ikke.

16. Som en service for dig som Guldmedlem fornys dit medlemskab automatisk. Hvis du ikke ønsker at forny dit medlemskab, skal du følge anvisningerne under ”Spørgsmål og svar” i menuen til venstre på webstedet. Bemærk, at eventuelle tilgodehavender ikke udbetales ved opsigelse af medlemskab. Den autofornyelse (autorenewal) sker altid sket ved brug af regulære pris.

17. Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, fordi du har været udsat for, at et andet medlem har opført sig upassende, anstødeligt eller krænkende over for dig, og du har indberettet dette til Firstdate (følg linket i punkt 8 ovenfor), vil du få udbetalt eventuelle tilgodehavender.

18. Vi kan desværre ikke ændre betalingskort på dit medlemskab, så hvis du vil skifte kort, beder vi dig foretage ny betaling med det nye kort.

19. Bemærk, at vi har en opsigelsesperiode på 2 dage for Guldmedlemskab. 

20. Vi har 14 dages fortrydelsesret på vores medlemskaber.

3. Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Firstdate International AB (”Firstdate”) beskytter dine personlige oplysninger. Firstdate har derfor implementeret foranstaltninger, der har til hensigt at sikre, at de oplysninger og den information, du giver os, opbevares og behandles forsvarligt og sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ved at registrere dig som medlem på vores websted accepterer du nedenstående vilkår.

1. Når du registrerer dig som medlem på vores websted, giver du dit samtykke til, at den information og de oplysninger (”personlige oplysninger”), som du frivilligt afgiver, må behandles af Firstdate, så vi kan levere vores tjenester. De personlige oplysninger kan endvidere overføres til datter- og moderselskaber samt til andre af vores samarbejdspartnere under fælles ejerskab.

2. Dine personlige oplysninger kan videregives til tredjemand til direkte markedsføringsformål. Hvis du ikke ønsker at deltage i aktiviteter vedrørende direkte markedsføring, er du velkommen til at skrive til vores kundeservice .
3. Firstdate forpligter sig til at opbevare dine personlige oplysninger på en forsvarlig og sikker måde i overensstemmelse med gældende lovgivning. Firstdate implementerer derfor tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til hensigt at beskytte dine personlige oplysninger fra uautoriserede brugere.

4. Som medlem af Firstdate har du ret til at indhente oplysninger fra Firstdate om behandlingen af de personlige oplysninger, der berører dig. Du har endvidere ret til at bede om at få oplysningerne rettet, hvis du opdager, at de indeholder fejl eller er ufuldstændige.

5. Firstdate anvender cookies for at kunne give dig en personlig tilpasset anvendelse af internettet. En cookie er en tekstfil, der placeres på din computer af webserveren, og som fortæller webserveren, at du er vendt tilbage til et bestemt websted. Du kan vælge selv at slå cookies fra ved at indstille webbrowseren. Hvis du gør det, kan det dog ske, at du ikke kan indlæse vores websted.

Annonce: